De vitale mens

De vitale mens

Profilering van instellingen in de zorg, het onderwijs en de sociale dienstverlening

Essay van Dennis Glijn

Zorg, onderwijs, werk en inkomen zijn emotie.
Veel dienstverlenende organisaties in de sectoren zorg, onderwijs, werk en inkomen kennen een unieke samenhang en dynamiek. De dienstverlening is gericht op de primaire levensbehoeften van kwetsbare mensen.

Mensen zonder baan, mensen met een zwakke gezondheid en mensen die onvoldoende geschoold zijn om volledig mee te kunnen doen in de moderne samenleving. Niet zelden betreft het zelfs een combinatie van deze problemen. Wij noemen dit een gebrek aan vitaliteit. Een gegeven dat er voor zorgt dat de dienstverlening van de organisaties bijzonder emotioneel geladen is. De behoeftepiramide van Maslow maakt duidelijk hoe diep deze emotie is geworteld.