De nieuwe gemeente

De nieuwe gemeente

Sterke positionering tussen decentralisatie en doe-democratie

Essay van Sieds de Boer in samenwerking met PinkRoccade Local Government

De Nederlandse gemeenten bevinden zich in een fundamenteel veranderingsproces. Allereerst stuurt de centrale overheid op schaalvergroting. Daarnaast krijgen de lokale overheden de komende jaren de verantwoordelijkheid voor werk en inkomen, jeugdzorg en de zorg aan langdurig zieken en ouderen. Deze zogenaamde decentralisaties gaan ook nog eens gepaard met aanzienlijke bezuinigingen.

Op maatschappelijk niveau vormt de ‘doe-democratie’ een relevante ontwikkeling. Burgers nemen steeds meer eigen initiatief, al dan niet uit onvrede met de publieke dienstverlening. De vraag ontstaat hoe gemeenten zich effectiever en efficiënter kunnen organiseren.

In een nauwe samenwerking onderzochten PinkRoccade Local Government en Total Identity de noodzakelijke herpositionering van gemeenten. Zo organiseerden we een serie groepsgesprekken met directies en gemeentesecretarissen van een aantal representatieve Nederlandse overheden en gemeenten. Gespreksonderwerpen waren onder andere de toekomst van de gemeentelijke organisatie, het partnerschap tussen publieke en private partijen en de sturing daarop, mogelijke toekomstscenario’s voor verschillende gemeenten, en -niet in de laatste plaats- wat de veranderingsprocessen betekenen voor de interne organisatie. Kortom, in dit essay leest u wat er voor gemeenten nodig is om te transformeren van vaste hiërarchieën naar flexibele netwerken.


Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Sieds de Boer

Content strategist
+31 20 750 95 76

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827