De kracht van de gepassioneerde organisatie

De kracht van de gepassioneerde organisatie

Over het sociale kapitaal van organisaties

Essay van Hwie-Yang Kwee

We zouden organisaties veel meer als levende organismen moeten zien. Met een hoofd, een hart en een ziel. Met verstand, gevoelens, normen en waarden. Ze worden geboren en gaan ook dood. Als ze niet worden onderhouden, dan worden ze ziek en gaan ze eerder dood. Je kunt organisaties als levende organismen zien, omdat zij zijn opgebouwd uit mensen. In het industriële tijdperk zijn er eerst muren omheen gezet, en om ons kapitaal te beschermen waren er vervolgens managers nodig en werd de macht vooral hiërarchisch georganiseerd. Toen we ons realiseerden hoe belangrijk mensen in de organisatie waren, gingen we hen ‘human capital’ noemen. We begrijpen steeds beter dat personeel veel meer is dan een inwisselbaar goed. Maar ondertussen bleef de informatie nog altijd bewaakt. Want het bezit van informatie is macht. Met de komst van het internet is informatie nu snel te verspreiden, snel te vinden en snel te delen. Informatie delen wordt macht. Communicatie wordt belangrijker. Niet alleen verticaal, van directie naar medewerker, maar nu ook horizontaal, van mens tot mens. Gevoelens, emoties en moraal worden steeds belangrijker. Organisaties ontkomen er niet aan om hier rekening mee te houden. Doen zij dat niet, dan zorgt de publieke opinie er al snel voor dat zij erop worden afgerekend. Nieuws verspreidt zich immers snel.

Contact: 
Wilt u meer weten over passie, neem dan contact met ons op:  

Bob van der Lee

Group CEO, Brand builder
+31 20 750 95 58