DE JAREN TACHTIG

In 1983 bestond Total Design, het eerste multi-disciplinaire Nederlandse ontwerpbureau, 20 jaar. Die mijlpaal werd aangegrepen door Frank Tiesing om in zijn centrum voor beeldende kunst, De Beyerd in Breda, de rij te openen van een serie tentoonstellingen over Total Design (verder getoond in Eindhoven POC, Stedelijk Museum Amsterdam, de Zonnehof Amersfoort). Als onderbouwing van de betekenis van twintig jaar op deze manier vormgeven, nam Tiesing ook het initiatief voor de publikatie van een boek. Kees Broos schreef 'Ontwerp: Total Design'. Het was meer dan een registratie van twintig jaar ontwerpen. Het boek was op zichzelf een manifestatie van een moment voor een keerpunt.
Total Design was rijp voor de opkomst van een nieuwe generatie. Het boek, met zijn eigenzinnige vorm waarmee het menige boekenplank bruskeerde, was een uitdagende stap van 'the angry young men: die wilden bewijzen dat de tijd was aangebroken voor een nieuwe visie van Total Design. Een produkt dat zich onttrok aan de dogma's-van-het-huis en dat ontsnapte aan de betrekkelijke voorspelbaarheid. Het verschijnsel van de generatiewisseling is actueel in de wereld van designbureaus van het eerste uur, ook in de USA en Engeland. De oprichters naderen de eindstreep van hun actieve loop baan en zullen omwille van de continuïteit hun rol aan de volgende generatie talentvolle managers moeten overdragen. Dit deel 2 van 'Ontwerp: Total Design' kreeg een andersoortige inhoud en een andere auteur. Ditmaal lieten wij Hub. Hubben, redacteur van De Volkskrant, los op onze denkwereld en wat we daarmee in de afgelopen jaren op tafel brachten. Hubben is in volstrekt eigen stijl met die kritiek omgesprongen en wij hebben zijn verhalen alleen op feitelijke punten gecorrigeerd. Die visie, van de hand van een deskundige 'outsider', vormt de kern van het tekstgedeelte van dit boek. Het commentaar bij de plaatjes komt uit eigen koker. Total Design verhuisde in de afgelopen jaren van de aloude, ooit glorieuze -maar later versleten -behuizing aan de Herengracht in Amsterdam naar het 'waterfront' van de haven. De nieuwe werkplek. vormgegeven door Koen van Velsen, symboliseert het op eigen, volwassen benen staan van het bureau. De oude afkorting TD gaat de archieven in. De meerderjarige noemt zich (toch nog kortweg) Total Design, met weglating van de 'Associatie voor.
Het werk op dit bureau wordt deels beïnvloed door ongedroomde technologische verworvenheden. Op het punt van automatisering Ioopt het bureau in de absolute kopgroep, ook internationaal. De ontwerpfilosofie is bijgesteld, in nauwe samenspraak met de talrijke jonge, getalenteerde medewerkers. Dit boek zet de klok weer even gelijk. Het bureau Total Design neemt de volgende horde, 1992, en wil voortbestaan tot in de nieuwe eeuw: mede vormgeven aan onze visuele omgeving van dàn.

Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827