De Haagse Binnenstad als onderneming

Plannen en ideeën genoeg voor de ontwikkeling van het Haagse centrumgebied. Onder de noemer 'Den Haag Nieuw Centrum' wordt hard gewerkt aan het ontdekken en benutten van de kansen die de rijke Haagse binnenstad biedt. Daarbij ligt het accent veelal op onderscheidend vermogen en op de USP's. Het gebied lijkt 'klassiek' gepositioneerd te worden, als ware het een merk.

Maar een binnenstad is geen merk. Een binnenstad is een levende gemeenschap, van individuele burgers, van consumenten, van bedrijven, van overheidsinstanties, van publieke organisaties, van handhaving, van inrichting, van... Een binnenstad laat zich uit de aard der zaak lastig vangen in een eenduidige visie. Een binnenstad is namelijk geen tabula rasa, maar heeft een intrinsieke waarde, die niet zozeer versterkt of benadrukt hoeft te worden, alswel geactiveerd.

In een social-designbijeenkomst, waaraan door iedere belangstellende deelgenomen kon worden, wilden we gezamenlijk ontdekken wat het business model van de Haagse binnenstad is. Wat is de consequentie van de aanwezigheid van de Rijksoverheid, van internationale organisaties, van sterk door internationaal recht gekleurde partijen en zo voort als stakeholders in de stad? Welke mechanismen kunnen wij onderscheiden in de dynamiek van de stad? Faciliteert de huidige inrichting een onbewuste identiteit of bepaalt een gewenste identiteit de ingrepen? Welke issues zijn relevant tussen de partijen, maar ook buiten de stad? Op dit soort vragen zochten wij gezamenlijk de antwoorden en beschreven die in dezelfde vorm als waarin je een onderneming zou beschrijven.

De publieke ruimte tussen overheid, markt en burger wordt gedynamiseerd door issues, door participatie en door bijdragen. Een binnenstad is niet zozeer een van buitenaf maakbaar en stuurbaar gegeven, maar eerder een business model, waarin krachten vanuit de overheid, van het individu en van marktpartijen elkaar ontmoeten in een vorm die zichzelf al eeuwenlang bewijst.

Contact: 
Wilt u meer weten over deze presentatie, neem dan contact met ons op: 

Stijn van Diemen

Creative strategist
+31 (0)6 420 88 782

Edwin van Praet

Creative director
+31 70 311 05 36