De economie van het imago

De economie van het imago

Gap-analyse tussen ambitie en breinpositie

Essay van Dmitri Berkhout

Het imago van een organisatie is een gegeven. Elke organisatie roept een beeld op. Het is de manier waarop de medewerkers, journalisten, klanten, omwonenden en toevallige passanten tegen de organisatie aankijken: kritisch, betrokken, enthousiast of onbevangen. Het imago is een gegeven en dus meetbaar.

Het imago heeft een bedrijfseconomische waarde. Er wordt tenslotte geld uitgeven aan allerlei beeldbeïnvloedende activiteiten. Die worden niet altijd als investeringen beschouwd – en dat is jammer. Want het imago is meetbaar, de investeringen zijn meetbaar en de opbrengsten zijn dat ook. Het imago is te managen, levert geld op en past daarmee in de bedrijfsvoering van elke organisatie.

Het managementinstrument voor het imago is de communicatiescan.

Contact: 
Wilt u meer weten over 'De economie van het imago', neem dan contact met ons op: 

Stijn van Diemen

Creative strategist
+31 (0)6 420 88 782