De corporate story als aanjager van identiteit van de financials

De corporate story als aanjager van identiteit van de financials

Essay van Dmitri Berkhout e.a.

De laatste tijd is een enorme opleving te zien in de belangstelling voor de corporate story, het verhaal van een organisatie. Organisatieadviseurs, human resource managers, communicatieadviseurs, managementconsultants: allen storten zich gretig op de story. Een modegril waarover de commercie zich ontfermt als bruikbaar breekijzer naar nieuwe geldbronnen?
Wij denken het niet. De corporate story is heel wezenlijk voor de identiteitsontwikkeling van organisaties, ook financiële instellingen.

Dat verklaart ook de belangstelling uit de verschillende hoeken: elke discipline die zich bezighoudt met organisatieontwikkeling vindt er wel iets bruikbaars in. In essentie komt het erop neer dat verhalen worden gebruikt om een werkelijkheid te creëren waarmee de ‘luisteraar’ zich kan identificeren. Dat sluit aan bij de narratieve traditie waarin we zijn opgegroeid. Vanaf onze jongste jaren, als mythe en werkelijkheid nog door elkaar lopen, helpen verhalen ons de wereld om ons heen te begrijpen. Het gaat daarbij om de direct tastbare werkelijkheid en om normen en waarden.