In de beginne was er het woord en het woord alleen...

In de beginne was er het woord en het woord alleen...

Over storytelling

Essay van Edsco de Heus

De laatste tijd is een enorme opleving te zien in de belangstelling voor de corporate story; het verhaal van een organisatie. Organisatieadviseurs, human resource managers, communicatieadviseurs, managementconsultants, allen storten zich gretig op de story. Een modegril waarover de commercie zich dankbaar ontfermt als bruikbaar breekijzer naar nieuwe geldbronnen? Ik denk het niet. De corporate story is heel wezenlijk voor de identiteitsontwikkeling van een organisatie. Dat verklaart ook de belangstelling uit de verschillende hoeken: elke discipline die zich bezighoudt met organisatieontwikkeling vindt er wel iets bruikbaars in. In essentie komt het erop neer dat verhalen worden gebruikt om een werkelijkheid te creëren waarmee de ‘luisteraar’ zich kan identificeren. Dat sluit aan bij de narratieve traditie waarin we zijn opgegroeid. Vanaf onze jongste jaren, als mythe en werkelijkheid nog door elkaar lopen, helpen verhalen ons de wereld om ons heen te begrijpen. Het gaat daarbij om de direct tastbare werkelijkheid en om normen en waarden. Goed en fout. Hoe ga je met elkaar om? En met dieren? Wanneer ben je een held? Wat is laf? En ga zo maar door. Boekjes, televisieprogramma’s, theatervoorstellingen, anekdotes… ze vullen onze wereld.