Be public. Be inspired. Be seen.

Be public. Be inspired. Be seen.

De Nederlandse dynamiek

Essay van Stijn van Diemen en Marcel Douw

Het is verleidelijk, te denken in posities in plaats van in ruimtes. Wij zijn gewend onszelf te definiëren vanuit ons eigen standpunt in het geheel. De overheid stuurt en bestuurt; de markt ontwikkelt en levert; de burger formuleert meningen en maakt keuzes. Wat gebeurt er, als we niet vanuit ons eigen standpunt redeneren, maar vanuit de gedeelde ruimte daartussen? Als we denken vanuit de verantwoordelijkheden en uitdagingen waar we in de publieke ruimte voor staan? Als we het organiseren van de maatschappij opvatten als een permanent proces van bijdragen uit alle hoeken? Als we de ruimte niet opvatten als scheiding, maar als verbinding? Als we onszelf verklaren tot lid van de publieke ruimte?

Contact: 
Wilt u meer weten over 'Be public', neem dan contact met ons op: 

Stijn van Diemen

Creative strategist
+31 (0)6 420 88 782