Eye-OPENers

De klantvraag

De faculteit Psychologie van de Open Universiteit vroeg ons een online campagne te bedenken, die leidt tot meer online inschrijvingen.

De uitdaging

De OU genereert online veel bereik, met dank aan haar voortrekkersrol in afstandonderwijs. Voor een leven lang leren moet je bij de OU zijn. Dit unieke 'lifestyle-aanbod' leidt online evenwel nog niet tot genoeg conversie. Vandaar de uitrol van een pilot online campagne voor de faculteit Psychologie. Uitdaging in het verlengde hiervan: de OU-organisatie helpen klant- en marketinggerichter te worden.

Het concept

De reality check is dat de OU niet snel zelf een 24/7-mentaliteit zullen aanmeten. Uitgangspunt en rode draad van de gehele campagne is daarom dat studenten centraal staan. Zij zijn immers zeer gemotiveerd. Ze worden zelf – in de rol van ambassadeur (eyeOPENers) - aan het woord gelaten, waarbij de focus wordt gelegd op hoe de studie precies in hun leven past.

De meerwaarde

Ondertussen maken we van deze groep studenten ook een webcare team. Studenten helpen elkaar en mogelijke nieuwe studenten door vragen te beantwoorden en door op het web te publiceren waar ze mee bezig zijn en wat ze aan publicaties en studievoorlichting interessant vinden. Studenten-voor-studenten dus. Idee is dat de Open Universiteit zich zo ontwikkeld tot een Open Platform voor en door studenten.

De uitwerking

Nederland is een OU-land. De campagne wordt gevormd door 7 ambassadeurs en een tiental vraagbakens, gerekruteerd onder studenten en alumni. Op de campagnesite zien we de OPEN dag van elk van de 7 ambassadeurs: hoe ze studie, werk en privéleven combineren, hun persoonlijke motivatie, doel en enthousiasme. Kortom: rolmodellen in optima forma voor potentiële afstandstudenten. Met Facebook als verbindend en duurzaam platform: 2 jaar na de campagne zijn er nog steeds ruim 8000 Psychologie-fans en -studenten actief op de communitypage. 

Contact: 
Meer info over online engagement campagnes?  

Martijn Arts

Creatief strateeg
T +31 20 750 9425