Amersfoort telt & vertelt

Amersfoort telt & vertelt

Digitale begroting Gemeente Amersfoort

Klantvraag 

Geïnspireerd door de opkomst van transparantie bevorderende overheidsinitiatieven als Open Spending, wilde de gemeenteraad een digitale begroting die de zogenoemde navolgbaarheid vergroot. Het gaat immers om informatie over de inzet van publiek geld, de doelen die de gemeente daarbij nastreeft namens haar bewoners, en hoe die te bereiken. Daarom moeten zaken als leesbaarheid, transparantie, vergelijkbaarheid, digitalisering, en communiceerbaarheid zo goed mogelijk zijn. Daarnaast dient de nieuwe digitale begroting het gevoel van eigenaarschap te vergroten bij hen die er mee moeten sturen, zoals de gemeenteraad, het college en het gemeentelijk management. 

Onze uitdaging 

Een digitale begroting ontwikkelen die meteen tot in detail werkt, en dus voldoet aan alle, vaak complexe, richtlijnen. Werkbaar voor alle betrokkenen, en begrijpelijk voor zowel professionals als inwoners. En tegelijkertijd een tool ontwikkelen die toekomstbestendig is, en programmatisch werken bevordert. 

Concept: Tellen en vertellen – het resultaat telt 

Een begroting is niet alleen een financieel ook een sociaal instrument om samenwerking en participatie op strategisch niveau te verankeren. Hierin staat communicatie centraal, tussen college- en raadsleden onderling, en tussen de gemeente met alle betrokkenen. Iedereen heeft een eigen perspectief en dat is dan ook de gelaagdheid van ons concept: vanuit de begrotingsbedragen vertellen waarom en hoe deze worden ingezet. En welke resultaten ze opleveren voor Amersfoort en de Amersfoorters.  

Uitwerking 

Backend
Met behulp van Drupal (open source-CMS) is een digitale tool ontwikkeld die oogt als een redactiegedreven site, maar die achter de schermen continu uitbreidbaar is met nieuwe functionaliteiten. Het CMS is redactioneel opgezet zodat de ‘begrotingseigenaren’ kunnen excelleren als ‘begrotingsredacteur’.

Frontend
De begroting leest – prettig en praktisch – als een long-read (denk: De Correspondent), met inspirerend, relevant beeld en handige functionaliteiten die achterliggende documenten bieden. In de kantlijn kan extra informatie worden toegevoegd via uiteenlopende functionaliteiten. Zoals een ‘plusje’, dat onderliggende documenten of stukken herbergt. Interactieve infographics die het verloop van de prestatieindicatoren tonen gedurende de begrotingsperiode. Een knop die aangeeft of het een conceptversie is, een collegeversie, vastgesteld door raad, of een latere update. Enzovoorts.

Het is tevens een toekomstgedreven instrument dat de raad helpt efficiënter en effectiever te werken: programmatisch, dankzij een op thema’s gemanaged systeem. Zodat straks realtime het vollopen van budgetten kan worden getoond, automatisch relevante documenten worden toegevoegd, en die gebruikers in staat stelt eenvoudig en overzichtelijk de Amersfoort-begroting te vergelijken met die van andere gemeenten.  

Contact: 
Neem contact met ons op om meer te weten te komen over ons werk voor Amersfoort telt & vertelt  

Martijn Arts

Creatief strateeg
T +31 20 750 9425

Paul Wolfs

Senior Designer
T +31 20 750 94 22